Corona-maatregelen

Omwille van de huidige corona-epidemie wordt de werking van ons praktijk tijdelijk anders ingedeeld. Om u hieromtrent zoveel als mogelijk te informeren geven we graag antwoord op een aantal veel voorkomende vragen.

 

Kan ik als patiënt nog bij jullie terecht voor kinesitherapie? 

Uiteraard kan u nog steeds bij ons terecht wanneer u nood hebt aan kinesitherapie, manuele therapie, postoperatieve revalidatie en/of sportbegeleiding.

We proberen u op volgende wijze te helpen:

  • Video-consult: Adhv. een uitgebreid vraaggesprek en kort bewegingsonderzoek schetsen we een beeld van u klachten. Vervolgens krijgt u van ons specifiek advies en overlopen we een aantal oefeningen die u zelf thuis kan uitvoeren. Na afloop ontvangt u een gepersonaliseerd oefenschema zodat u thuis zelf aan de slag kan.
  • Telefonisch consult: we blijven telefonisch bereikbaar van al uw vragen en bezorgdheden.

 

Wanneer kan ik nog één- op één behandeld worden?

 De overheid alsook onze beroepsverenging adviseert ons om enkel nog de hoogst noodzakelijke behandeling uit te voeren. Hieronder vallen mensen met een chronische degeneratieve aandoening, post-operatieve kinesitherapie, ademhalingskinesitherapie enz. Deze worden steeds onder strikt hygiënische omstandigheden uitgevoerd. Bij twijfel of u in deze categorie valt kan u ons steeds contacteren.

 

Kan ik nog bij jullie terecht met een acuut probleem of als nieuwe patiënt?

Bij acute problemen of bij een nieuwe klacht gaan we eerst telefonisch of via video-consultie na of we u vanop afstand kunnen begeleiden. Is dit echter niet mogelijk dan plannen we een afspraak in om een grondig beeld te krijgen van uw klachten en de nodige behandeling in te stellen. We overlopen samen met u en uw arts of het noodzakelijk is u één-op-één te behandelen.

We hopen u na afloop van deze lastige periode terug te mogen verwelkomen in onze praktijk.

Team Re-active.