Revalidatie/kinesitherapie na een besmetting met COVID-19/Corona. 

Het Corona-virus treft iedereen in onze maatschappij. Onze ziekenhuizen krijgen te maken met een nooit eerder geziene toestroom aan patiënten. Een aanzienlijk deel van de besmettingen leidt helaas tot een langdurige ziekenhuisopname met mogelijks een verblijf op de “intensive care unit”.  Gelukkig verlaten ook heel wat patiënten het ziekenhuis om thuis verder te herstellen. 

De revalidatie na een doorgemaakte COVID-19 episode kan, gezien de aard van de aandoening, best nog uitdagend zijn voor de patiënt. 
Zo kunnen patiënten herstellende van het COVID-19 virus een of meerdere klachten kunnen ervaren: 

 • Verminderde longfunctie door longfibrose (litteken door schade van de longblaasjes)/ verminderde longcapaciteit 
 • Verminderde kracht van de ademspier 
 • Spierzwakte in armen en benen a.g.v. langdurige inactiviteit 
 • Verminderd uithoudingsvermogen of conditie          
 • Gewrichtspijn en/of stijfheid
 • Algemene vermoeidheid       

Deze restverschijnselen kunnen leiden tot het ervaren van ongemakken en beperkingen in het dagelijks functioneren. Zo kan u tijdelijk moeite ondervinden bij het doen van boodschappen, huishoudelijke taken, wandelen enz. Tijdelijke concentratiestoornissen, angst en stress kunnen ook voorkomen. Dit door ziekenhuisopname en het verblijf op de intensive care unit. 

Als kinesitherapeuten kunnen wij u helpen bij uw herstel. De medische wereld verwerft gaandeweg meer en meer kennis over dit virus. Vanuit deze inzichten worden revalidatieprotocollen en oefenschema’s opgesteld. Wij overlopen kort hoe een revalidatie er kan uit zien. 

Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke gevolgen van een doorgemaakte besmetting (met mogelijke ziekenhuisopnamen) vergt de revalidatie een individuele aanpak. Hiervoor zullen we starten met het opstellen van een persoonlijk beginbilan. Zo meten we uw algemene spierkracht, fitheid/conditie, de functie van de ademhalingsspieren enz. Tevens registeren we het psychologisch welbevinden, vermoeidheid en geheugenstoornissen. 

Met deze informatie hebben we voldoende gegevens om voor u een geïndividualiseerd oefenschema op te stellen. Dit oefenschema zal veelal volgende zaken omvatten: 

 • Verbeteren van de zuurstofopname in de longen
 • Vergroten van uw mobiliteit d.m.v. zelfstandige transfers, zelfstandig lopen, traplopen 
 • Behandeling en voorkomen van contracturen (spierverkortingen) 
 • Ademhalingskracht trainen, adequate en veilige hoesttechnieken 
 • Trainen van algemene fitheid, conditie en kracht. 

Of en wanneer u kan/mag starten met kinesitherapie zal beslist worden door uw arts. De frequentie van behandeling is afhankelijk van uw huidige toestand.

Voor meer informatie omtrent wat kinesitherapie voor u kan betekenen, kunt u ons steeds contacteren op info@re-active.beof op het nummer  0494725187.