Betalingsvoorwaarden groepslessen

Schrijft u zich in voor een lessenreeks, dan betaalt u 10 EUR/les.

Kunt u niet alle lessen volgen, dan is het ook mogelijk per les te betalen. In dat geval betaalt u 12 EUR/les. U kan de dag zelf verwittigen dat u wenst aan te sluiten.

Er dient op gewezen te worden dat, als u per les betaalt en dan na een aantal keer toch beslist de volledige lessenreeks te volgen, de voorafgaande reeds betaalde lessen niet meer in rekening worden gebracht.
In dit geval betaalt u het aantal overgebleven lessen x 10 EUR.

Als u zich inschreef voor een lessenreeks en een les niet kan volgen, dan kan op een andere dag (binnen dezelfde reeks) ingehaald worden.

Eenmaal u de lessenreeks betaald hebt, is er geen terugbetaling mogelijk, zelfs indien u slechts één les hebt kunnen volgen.
Kunt u door een of andere reden de rest van de reeks niet meer volgen, dan kunt u de resterende beurten wel doorgeven aan een vriend of familielid om in uw plaats de reeks verder te volgen (enkel binnen de betaalde lessenreeks).

Het betaalde bedrag van een lessenreeks kan niet overgedragen worden naar een volgende, toekomstige cursus of reeks. Stel, u hebt betaald voor de reeks van januari-april. U kan door omstandigheden, ongeacht de reden, deze reeks niet verder volgen, dan kan het reeds betaalde lessengeld niet gebruikt worden ter betaling van de lessenreeks van april-juni.

 

Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE33 1030 7732 6246