Afpraken

– De behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak, dit kan telefonisch: 0494 72 51 87 of via mail: info@re-active. be
– Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve 24 op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken
– Breng bij uw eerste afspraak uw voorschrift, uw identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit mee

Tarieven en terugbetaling

– Vermits we allen geconventioneerd zijn, heeft u recht op terugbetaling  volgens de RIZIV-reglementering.
-De officiële tarieven en terugbetaling kan u terugvinden op:
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20150101.pdf