Afspraken

– De behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak, dit kan telefonisch: 0494 72 51 87 of via mail: info@re-active. be
– Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve 24 op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken
– Breng bij uw eerste afspraak uw voorschrift, uw identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit mee

Tarieven

Intake: 35 EUR

Vervolgafspraak: 28 EUR

Huisbezoek: 30 EUR

Terugbetaling is afhankelijk van je sociaal statuut en kunt u raadplegen via: tarief_kinesitherapeuten_20220601corr.pdf (fgov.be)