Sport Kinesitherapie

Sportkinesitherapie richt zich hoofdzakelijk op het behandelen van sportletsels. De revalidatie wordt afgestemd op de sport die u beoefent, recreatief of competitief. U krijgt aangepast trainingsadvies en sportspecifieke oefeningen waarbij rekening gehouden wordt met aspecten als kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en coördinatie.

Onze behandelingen zijn uitsluitend op afspraak, dit kan telefonisch: 0494 72 51 87 of via mail: info@re-active. be